De Spelerij

Centrum voor Cultuur Elburg

Hanzestad Elburg is één van de bekendste Hanzesteden van Nederland. Door de unieke combinatie van cultuur, erfgoed en natuur is het een toplocatie als leefgebied voor bewoners, als marktgebied voor bedrijven en als topbestemming voor bezoekers.

Het Centrum voor Cultuur Elburg wil instellingen en verenigingen die zich bezig houden met cultuur en/of cultureel erfgoed in Elburg zo breed mogelijk ondersteunen. Deze ondersteuning wordt volledig afgestemd op de vraag van de instellingen en verenigingen en zoveel mogelijk projectmatig aangepakt.

Aandachtsgebieden van het Centrum voor Cultuur zijn cultuureducatie, cultuurparticipatie, cultureel ondernemerschap en professionalisering van de culturele infrastructuur van Elburg.

Bestuur

De Spelerij

De eindverantwoordelijkheid voor het Centrum voor Cultuur ligt bij het bestuur van de stichting Cultuur Educatie Elburg. Het bestuur ontvangt voor haar werkzaamheden geen vergoeding, met uitzondering van eventuele reiskostenvergoedingen.

Op dit moment is daarvan de samenstelling als volgt:

  • Kees van de Streek (voorzitter)
  • Marien Pruis
  • Peter van Beek
  • Henk van de Werfhorst

Gegevens stichting

De Spelerij

De stichting hanteert bij haar activiteiten een privacyreglement.

Bezoekadres muziekschool: De Wimpel 4a, 8081 JS Elburg

  • 0525-685622
  • Jufferenstraat 8, 8081CR Elburg

  • KvK nummer: 83555536

  • Fiscaal nummer: 83555536

  • IBAN: NL45 RABO 0371 0939 88