De Spelerij

Cultureel Platform Elburg

Het cultureel platform Elburg is een netwerk van vertegenwoordigers vanuit de sector cultuur en cultureel erfgoed. In dit netwerk worden culturele initiatieven ondersteund en wordt het aanbod en de zichtbaarheid van cultuur en cultureel erfgoed vergroot. Met het netwerk willen we vooral verbinden en samenwerken. Elkaar leren kennen en leren vinden.

Vanuit het Centrum voor Cultuur willen we met dit netwerk culturele initiatieven aanjagen en inzetten op samenwerking. Ook worden jaarlijks een aantal kennissessies georganiseerd rond thema’s die het netwerk aandraagt. Kern van deze kennissessie is inspireren, kennisdelen en elkaar versterken. In 2023 zijn kennissessie georganiseerd rond het werven en behouden van vrijwilligers en rond cultureel ondernemerschap.